--- Website en email disclaimer ---


Website disclaimer www.svenergy.be:

Gebruik van www.svenergy.be
SVEnergy heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. SVEnergy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze website en verwante informatiediensten, noch voor de schade die hieruit zou kunnen volgen. SVEnergy is ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens. Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. SVenergy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites. Het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met bovenstaande bepalingen.

Email disclaimer SVEnergy:

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Als u niet de genoemde geadresseerde bent mag u dit e-mailbericht niet doorsturen, verspreiden, of kopiŽren. Gelieve de afzender van dit bericht onmiddellijk te waarschuwen indien u dit e-mailbericht foutief hebt ontvangen en gelieve dit e-mailberichten van uw systeem te verwijderen. Veilig en foutloos E-mail verkeer kan niet worden gegarandeerd gezien de informatie kan worden onderschept, beschadigd, verloren gaan, te laat kan komen of virussen kan bevatten. De afzender aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of tekorten in de inhoud van dit bericht.

SVEnergy | Bosstraat 68 | 3012 Wilsele-putkapel | http://www.svenergy.be | gsm 0499/99.85.18