--- Veiligheidscoördinatie ---


Indien tijdens de looptijd van een bouwproject meer dan één aannemer bij het bouwproces betrokken is, dan is het aanstellen van een veiligheidscoördinator verplicht.

Taken van de veiligheidscoördinator

Opmaken van het "veilligheids- en gezondheidsplan"
Dit document of het geheel van documenten bevat de risicoanalyse en de vast te stellen preventiemaatregelen om veiligheidsrisico’s te voorkomen waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden en is eigen aan de werf.

Openen van een “coördinatiedagboek"
Dit zijn de verslagen van de veiligheidscoördinator, architect of eventueel andere partijen die gebundeld worden.

Openen van een “postinterventiedossier"
Het postinterventiedossier bevat alle nuttige elementen betreffende veiligheid en gezondheid waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de kenmerken van het bouwwerk.


Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie of een vrijblijvende offerte !!

Disclaimer

SVEnergy | Bosstraat 68 | 3012 Wilsele-putkapel | http://www.svenergy.be | gsm 0499/99.85.18